Експертна рада роботодавців

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини

Експертна рада роботодавців зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки на основі комплексного співробітництва випускової кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини із зацікавленими організаціями та установами – провідними роботодавцями, а також розвитку системи забезпечення якості освітньої діяльності, відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та наказу ректора «Про створення Експертних рад роботодавців» (наказ №0966-І від 03 листопада 2015 року) створено дорадчо-консультативний орган Експертна рада роботодавців зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» у складі 5 осіб (наказ №0035-І від 12 січня 2018 року).

Склад експертної ради постійно оновлюється. Так, відповідно наказу № 0234-І від 12 березня 2021 р. «Про внесення змін до наказу №0035-І від 12.01.2018 р. «Про створення Експертної ради роботодавців медичного інституту зі спеціальності Фізична терапія, ерготерапія» до складу Експертної ради роботодавців увійшли:

 • Ємець Наталія Анатоліївна – заступник начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Сумській області;
 • Олійниченко Ніна Євгенівна – завідувач відділення фізіотерапевтичної та реабілітаційної медицини КНП СОР «СОКЛ»;
 • Томин Любов Василівна – лікар фізичної та реабілітаційної медицини відділення медичної реабілітації діагностичної служби КНП «Сумська ЦРКЛ» СРР СО;
 • Стеценко Олександр Васильович – завідувач відділення реабілітації учасників бойових дій АТО КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради;
 • Короткий Володимир Васильович – директор ТОВ «Санаторій Токарі».

 

Експертна рада є активним учасником системи внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу через реалізацію дорадчих функцій, а саме:

 • експертне оцінювання проєктів освітніх програм та навчальних планів підготовки в частині професійних компетентностей та рівня підготовки випускників до професійної діяльності, у тому числі через участь у роботі екзаменаційних комісій з
 • атестації здобувачів вищої освіти;
 • участь у реалізації освітнього процесу (викладання навчальних дисциплін та керівництво клінічними практиками);
 • надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фізичного терапевта, ерготерапевта;
 • участь роботодавців у вдосконаленні змістовної частини професійно-складових освітніх програм зі спеціальності Фізична терапія, ерготерапія, у тому числі через створення інформаційного забезпечення;
 • спільна робота щодо реалізації, організації та ресурсної підтримки освітніх програм;
 • сприяння працевлаштуванню випускників спеціальності Фізична терапія, ерготерапія;
 • прогнозування потреб ринку праці у фахівцях за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія»;
 • організація двостороннього підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників і співробітників кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини і фахівців установ та організацій-роботодавців.