Історія кафедри

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини

Про нас

Історія кафедри

Кафедра розпочинає свою історію з 2014 року, коли вперше у СумДУ була ліцензована освітня послуга у сфері вищої освіти: підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму 6.010203 «Здоров’я людини» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». Перший набір студентів на цю спеціальність здійснено у 2015 році.

Відповідно до освітніх нормативних документів ця спеціальність двічі змінювала свою назву. На сьогодні назва спеціальності – «Фізична терапія, ерготерапія», галузь знань «Охорона здоров’я». Тому спочатку було створено кафедру фізичної реабілітації та спортивної медицини (наказ № 0609 – І від 1 листопада 2016 року), а потім змінено назву на кафедру фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини (наказ 0757 – І від 21 жовтня 2019 року). Кафедра є випусковою зі спеціальності Фізична терапія, ерготерапія.

На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри: завідувач кафедри – Єжова Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор; Ситник Ольга Андріївна, кандидат біологічних наук, доцент; Бріжата Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент; Воропаєв Дмитро Сергійович, кандидат психологічних наук, доцент; Бабенко Яна Анатоліївна; Буйвало Валентина Петрівна; Войтенко Валентина Леонідівна; Степаненко Олександр Сергійович.

У різні роки на кафедрі також працювали: Вейн Арвед Аугустович, доктор біологічних наук, доцент (Естонія); Ольховик Аліна Віталіївна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту; Щербак Борис Іванович, кандидат медичних наук, доцент; Абрамова Світлана Францівна.

Кафедра є учасником низки проектів, зокрема, міжнародного проекту Еразмус+ «Інноваційна реабілітаційна освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні» (598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри постійно розвивається і оновлюється. Налічується 7 спеціалізованих лабораторій, обладнання яких повністю відповідає вимогам Національної служби здоров’я України для надання реабілітаційної допомоги.

Кафедра розташовується на базі Університетської клініки СумДУ (пров.Академічний, 9), де проводиться і навчальна, і наукова робота. Також провідні фахівці кафедри надають фізіотерапевтичні та ерготерапевтичні послуги населенню