ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ВІДЗНАЧИЛА ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ-РЕАБІЛІТОЛОГІВ

Протягом атестаційного тижня відбувалася оцінка студентами-випускниками рівня засвоєння компетентностей, передбачених освітньою програмою “Фізична терапія”. Наші студенти складали єдиний державний кваліфікаційний іспит у формі об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) / Objective Structured Clinical Examination (OSCE) . До складання ОСКІ допускалися здобувачі вищої освіти, які повністю виконали усі вимоги навчального плану і освітньо-професійної програми зі спеціальності. Іспит відбувався в один етап, кожен студент послідовно мав продемонструвати компетентності на 8 станціях, які розміщувалися в окремих кімнатах. Здобувач після дзвінка входив до аудиторії, після чого мав 10 хвилин для відповіді.
 
Кафедрою ФТЕСМ було своєчасно підготовлені та затверджені у встановленому порядку положення про організацію та порядок проведення ОСКІ для здобувачів освітнього ступеню бакалавр зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, завчасно на сайті кафедри було розміщено методичні вказівки до підготовки до іспиту, перелік обов’язкових практичних навичок, графік консультацій з викладачами та складання іспиту відповідно до затвердженого розкладу. Особлива увага зверталася на питання безпеки студентів під час повітряних тривог. Для належної підготовки до іспиту були враховані зауваження і пропозиції минулого року: відбулося повернення до складання іспиту у форматі ОСКІ, більша увага приділялася визначенню коротко- і довготривалих цілей фізичної терапії, їх різниці, визначенню пріоритетності методів діагностики та їх черговості. Під час навчання особлива увага приділялася засвоєнню навичок з фізичної терапії при неврологічних дисфункціях.
 
За результатами складання ОСКІ голова ДЕК Тетяна Скоробагата зазначила високий рівень підготовки студентів, який дозволяє розпочати практику у якості асистента фізичного терапевта або продовжити навчання в магістратурі. Вона відзначила виключну актуальність спеціальності в теперішній час, виказала надію, що високий рівень випускників дозволить покращити стан надання послуг з медичної та рекреаційної реабілітації як в регіоні, так і в державі в цілому.