Фінальна конференція міжнародного проєкту ЄС Еразмус+ REHAB

Ось і наблизився до кінця міжнародний проєкт 5 ЄС ЕРАЗМУС+ REHAB (98938-EPP-l-2018-l-LV-EPPKA2-CBHE-JP) «Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні». 10-11 листопада 2022 року відбулася фінальна міжнародна конференція у режимі онлайн. Усі дев’ять партнерів проєкту представили свої результати і окреслили перспективи розвитку освіти з фізичної терапії у доповідях.

Здобутки цього проєкту надзвичайно вагомі: розроблення стандарту зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія для другого (магістерського) рівня вищої освіти; розроблення і впровадження нових магістерських освітньо-професійних програм з фізичної терапії у Сумському державному університеті, Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського, Національному університеті фізичної культури і спорту, Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського; розроблення нових навчальних посібників українською мовою; створення дистанційних курсів; апробація КРОК2; створення навчально-наукових лабораторій фізичної реабілітації і багато, багато іншого.

Головне, що між партнерами проєкту встановлені дружні зв’язки, що сприяють плідному співробітництву, академічній мобільності студентів і викладачів.

Кожен український заклад-партнер має чудові можливості для продовження роботи з підвищення якості вищої освіти за спеціальністю Фізична терапія, ерготерапія.

Вітчизняні заклади-партнери висловили щирі слова вдячності головному координатору проєкта Айі Клавіної (Aija Klavina), професору Латвійської академії спортивної освіти (Рига, Латвія) за її невтомну працю на результат нашого проєкту.