ПОПОВНЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ ДРУКОВАНИМИ ПОСІБНИКАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ

Не зважаючи на те, що для вивчення фізичної терапії на даний час пропонується значна кількість інформаційних ресурсів, кафедра приділяє велику увагу вчасному поповненню фонду друкованих видань бібліотеки СумДУ. Зокрема, на минулому тижні до користування для наших студентів поступили 50 посібників відомих вітчизняних фахівців-вчених Григуса І.М., Нагорної О.Б. “Основи фізичної терапії” (2022) та “Реабілітаційне обстеження в практиці фізичного терапевта” (2023).
 
Сучасна фізична реабілітація характеризується бурхливим розвитком як в Україні, так і в світі, розширюється кількість доказових методів оцінки та втручань, можливостей контролю стану пацієнта, перелік ефективних асистивних засобів, розробляються нові підходи до клінічного реабілітаційного менеджменту у пацієнтів відповідно до вимог сьогодення. Зважаючи на це, викладачі кафедри постійно працюють над актуалізацією інформації, що пропонується студентам, в цьому аспекті у великій нагоді стають надбання наших колег, які опрацьовують величезний масив матеріалу для вивчення їх студентами відповідно до існуючих освітніх та професійних стандартів.